تعرفه‌های گمرکی سال ۱۳۹۷

 

از سوی سازمان توسعه تجارت؛ مقررات جدید صادرات و واردات سال ۹۷ جهت اجرا به گمرک اعلام شد. با تصویب هیات وزیران و اصلاحات مربوط به حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقررات صادرات و واردات سال ۹۶، مقررات جدید از سال ۹۷ قابل اجراست. با ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاحات مربوط به حقوق گمرکی و سود بازرگانی شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، مقررات جدید از اول فروردین ماه سال ۹۷ قابل اجراست.

سازمان توسعه صادرات ایران مقررات جدید را برای اجرا، ۲۸ اسفندماه ۹۶ به گمرکات اعلام کرده است. گفتنی است برخی رسانه ها بدون اطلاع از نامه اواخر اسفند ماه ۹۶ سازمان توسعه تجارت به همراه مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاحات مقررات صادرات و واردات و اعمال آن در سال ۹۷، اعلام کردند که کلیه ضوابط و مقررات صادرات و واردات سال ۹۶ کماکان معتبر است.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه همراه با حذف ایجاد اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت کتاب مقررات صادرات و واردات تعیین کرد.

برای آگاهی از ۱۰۲۵ ردیف تعرفه گمرکی در سال جدید فایل پیوست را دریافت کنید.

دانلود تعرفه‌های گمرکی سال ۱۳۹۷

 

 

     
     
 

+98-51-38849939      +98-90-38849939      info@import-export.ir

Copyright © All Rights Reserved.