عنوانها

۱. اینکوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل

۲. مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)

۳. تجارت متقابل (Counter trade)

۴. صادرات (EXPORT)

۵. واردات (Import)

۶. روش های پرداخت در معاملات بازرگانی

۷. تعاریف و اصطلاحات گمرکی

۸. شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی

فصلها

۱. حیوانات زنده و محصولات حیوانی

۲. محصولات نباتی

۳. چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی

۴. محصولات صنایع غذایی و نوشابه ها

۵. محصولات معدنی

۶. محصولات صنایع شیمیایی

۷. مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

۸. پوست خام، چرم و اشیاء ساخته شده از این مواد 

و سایر کالاها... (جمعاً ۲۱ عنوان)

عنوانها

صادرات - تعریف صادرات - صادرات قطعی - صادر كننده بازارچه مرزی - انواع كالاهای صادراتی - الف: كالای مجاز - ب: كالای مشروط - ج: كالای ممنوع الصدور - قیمت گذاری كالای صادراتی توسط گمرك ایران - لیست عدل بندی (Packing–list)- گواهی استاندارد - گواهی بهداشت - قبض انبار - وكالت نامه - مراحل صدور كالا در بازارچه مشترك مرزی - تنظیم اظهارنامه - واریز هزینه های گمركی - ارزیابی كالاها صادراتی - صدور اسناد ترخیص - خلاصه مراحل صدور كالا - اسناد و مدارك - تنظیم اظهارنامه - تطبیق اسناد - صندوق - ارزیابی كالا - سند ترخیص - واردات - وارد كننده كالا در بازارچه مرزی - واردات قطعی - واردات از طریق بازارچه های مرزی - انواع كالا از لحاظ شرایط ورود - ۱-كالاهای مجاز - ۲-كالاهای مشروط - ۳-كالاهای ممنوع الورود - واردات در بازارچه های مرزی - تشریفات ترخیص

عنوانها

بخش یكم - تعریف حق العمل كار و شرایط عمومی حق العمل كاری در گمرك ماده ۳۷۶ - حق العمل كار در گمرك به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق می‌شود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به شخص دیگری را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد كسانی كه بدون داشتن كارت حق العمل كاری تشریفات گمركی كالا را به وكالت انجام می‌دهند نمی‌توانند بیش از ۱۰ مرتبه در سال به این كار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه‌ها یا مستخدمین حق العمل كاران كه منحصرا كارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل كار را در گمرك انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده ۳۸۲ این آیین‌نامه خواهند بود. ماده ۳۷۷ - هیچ شخصی به عنوان حق‌العمل كار در گمرك پذیرفته نمی‌شود مگر اینكه پروانه مخصوص این شغل را از گمرك ایران تحصیل نموده باشد. پروانه حق العمل كاری در گمرك به اشخاصی داده می‌شود كه دارای كارت بازرگانی بوده و حایز شرایط مذكور در زیر باشند: ......

شهرها

۱. بازارهای عمده فروشی شهر گوانجو در چین

۲. بازارهای عمده فروشی شهر بغداد در عراق

۳. بازارهای عمده فروشی شهر استانبول در ترکیه

۴. بازارهای عمده فروشی شهر دبی در امارات

۵. بازارهای عمده فروشی شهر بانکوک در تایلند

۶. بازارهای عمده فروشی شهر مسکو در روسیه

۷. بازارهای عمده فروشی شهر مسقط در عمان

(بازار الکترونيک، بازار سراميک، بازار کامپيوتر، بازار ساعت، بازار پوشاک، بازار اسباب بازی، بازار موبايل، بازار کفش، بازار کيف و دهها بازار دیگر در شهرهای مختلف جهان)

     
 
 

Copyright © All Rights Reserved.