ثبت شرکت در سایر کشورها

 

 

 

ثبت شرکت در کشور آلمان

 

انواع حالاتی که شما برای ثبت شرکت در آلمان می‌توانید اقدام کنید عبارت اند از:
۱- ثبت شرکت مستقل
تمامی کسانی که می‌خواهند یک شرکت مستقل در المان یه ثبت برسانند باید به این نکته توجه داشته باشند که این شرکت هیچ گونه وابستگی به شرکت اصلی داخلی نداشته و تماما قوانین کشور آلمان در مورد آن اعمال خواهد شد.
ولی راهی هم برای این گونه شرکت ها وجود دارد و آنهم این است که در میزان سهام و افراد سهامدار کشور آلمان هیچ دخالتی ندارد و در فعالیت های آن به دلیل خارجی بودن این اشخاص محدودیتی قائل نشده و شما می‌توانید از لحاظ تجاری و نه حقوقی به ثیت شرکت در آلمان اقدام کنید.
۲- ثبت شعبه مستقل
اگر شما مایل به ثبت شرکت در آلمان نیستید و فقط خواستار داشتن شعبه در آنجا می‌باشید باید بدانید که از دیدگاه قانونی تاسیس یک شرکت ایرانی وابسطه به همان شرکت ایرانی خواهد بود و قانون آلمان به دلیل اعمال تفکیک بین حوزه فعالیتی و ساختاری شعب مستقل و وابسطه به شما امکان ثبت شعبه با به عنوان اشخاص حقوقی را نمی دهد.
۳- ثبت شعب وابسته
ثبت یک شعبه وابسطه در آلمان از لحاظ حقوقی دقیقا مانند شعب داخل ایران می‌باشد و تنها تفاوت آن موقعیت مکانی و جغرافیایی آن است و زمانی که قراردادی با این شعبه بسته میشود عملا خود شرکت اصلی در ایران است که این قرارداد را بسته و شعبه آن ذینفع نخواهد بود که تفاوت اصلی شعب وابسطه از مستقل است؛ پس تا زمانی که کارخانه، دفتر و سایر اماکن متعلق به یک شرکت ایرانی باشند یک شعیه وابسته قلمداد می‌شود.
۴- ثبت دفاتر نمایندگی
در این مدل از ثبت شرکت باید با یک فرد آلمانی ارتباط برقرار کند تا ان شخص به نمایندگی از شرکت ایرانی به بازار آلمان شناسانده شود.
دفاتر نمایندگی همان طور که از نام آن نیز بر می‌آید از اختیارات محدودتری نسبت به شعب دارد و فقط در حوزه های تبلیغات، کسب اطلاعات و یا تحقیقات است و بیشتر به تبلیغ در زمینه های فعالیتی شرکت ایرانی و همچنین رابط تجار و شرکت های هدف با شرکت ایرانی است.

قوانین تاسیس شعبه در کشور آلمان
الف- برای ثبت و راه اندازی یک شعبه در آلمان نیازی به تامین و یا سپردن سرمایه به آن کشور نیست.
ب- ثبت شعبه در آلمان تحت حاکمیت قوانین و مقررات کشور آلمان است.
پ- فقط شرکت های تجاری اجازه ثیت شعبه مستقل در کشور آلمان را دارند و در غیر این صورت فقط تاسیس یک شرکت وابسطه امکان پذیر است.
ت- شعب مستفل باید هم نام با شرکت های وادر خود باشند و همچنین برای نام می‌توان عبارت شعبه را نیز با این نام افزود.
توجه ۱: ثبت شرکت در آلمان (یا شعبه) باید توسط دادگاه دارای صلاحیت در آلمان انجام گیرد و همچنین  می‌بایست موجودیت شرکت شما در اداره بازرگانی کشور آلمان ثبت شود.
توجه ۲: برای ثبت شعبه مستقل در کشور آلمان، ارائه این مدارک الزامی است
۱. آدرس مکانی و حوزه فعالیت شعبه مورد نظر
۲. شماره ثبت شرکت ایرانی مورد نظر در اداره کل ثبت شرکت ها (در استان تهران و یا شهرستان ها)
۳. مشخص نمودن نوع شرکت خود (سهامی، با مسئولیت محدود، ...)
۴. نام مدیر شعبه شرکت در کشور آلمان
توجه ۳: اگر شرکت شما از نوع سهامی است ملزوم به ارایه اساسنامه شرکتتان به زبان آلمانی نیز  می‌باشید.
توجه ۴: ثبت شعبه وابسطه مانند شعبه مستقل نبوده و نیازی به تایید دادگاه نمی باشد ولی باید شروع فعالیت خود را به اداره بازرگانی کشور آلمان اعلام کند.

شعبه و مالیات
تمامی شرکت های ایرانی در آلمان موظف بر پرداخت مالیات به کشور آلمان  می‌باشند ولی طبق موافقت نامه ای که بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان منعقد گردید و هنوز هم به قوت خود باقی است این است که برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، درآمد شرکت یا شعب آن نمی تواند مشمول مالیات هر دو کشور باشد و شعبه ای که در کشور آلمان قرار دارد فقط به کشور آلمان مالیات پرداخت  می‌کند و از پرداخت مالیات به گشور ایران معاف است و بلعکس!
سود شرکت های سرمایه ای (یعنی اشخاص حقوقی) مشمول مالیات بر کشور ها بوده و اگر درآمد شرکت های غیر سرمایه ای یا اشخاص حقیقی باشند مشمول قانون مالیات بر درآمد کشور آلمان خواهند بود.
۱. مالیات بر اشخاص حقوقی
طبق قانون جمهوری فدرال آلمان شرکت های سهامی و شرکت های سهامی با مسئولیت محدود جزو اشخاصی حقوقی دسته بندی شده و باید مالیات خود را طبق قانون شرکت ها پرداخت نمایند و نرخ کنونی مالیات شرکت ها معمولا %۲۵ از سود حاصله  می‌باشد.
۲. مالیات بر اشخاص حقیقی
چنانچه شما شخصی حقوقی نباشید و درآمد شعبه شما مشمول مالیات بر درآمد است بنابر این این درآمد در اصل درآمد شخص حقیقی است و متعلق به شعبه محسوب نمی شود که در این صورت نرخ مالیات بر درآمد شما از %۱۵ تا %۴۲ (طبق قانون سال ۲۰۰۵) از سود شما محاسبه  می‌شود.
۳. سایر مالیات ها
علاوه بر مالیات های یاد شده مالیات های دیگری ازجمله مالیات حق کسب و مالیات همبستگی نیز از شما دریافت  می‌شود که تقریبا مالیات حق کسب %۱۲ بوده و مالیات همبستگی که پس از اتحاد دو آلمان شرقی و غربی وضع شد بسیار کمتر از مالیات های دیگر است.
البته نرخ مالیات مصرف برای شعب %۱۶ درصد  می‌باشد که برای خوراکی ها(به استثنای نوشیدنی ها) ۷% محاسبه  می‌شود.(پرداخت کننده در این خصوص یک فروشنده است! و مبلغ مالیات را بر کالا اضافه  می‌کند.)
۴. اتباع ایرانی در آلمان
اگر شما به عنوان مدیر شعبه از اتباع ایرانی ساکن در آلمان باشید و بخواهید ثبت شرکت در آلمان را انجام دهید، باید برای شعبه خود پروانه کار را نیز داشته باشید ولی اگر ساکن ایران هستید و فقط برای مذاکرات و معامله به آلمان سفر  می‌کنید فقط داشتن اجازه ورود (ویزا یا همان روادید) کافی است.

انواع شرکت در آلمان
انواع فرم های حقوقی شرکت درآلمان شامل سه دسته ی عمده  می‌شوند :
الف) شرکت های سهامی
عبارتند از نهاد های حقوقی که در آن دارنده حقوق و تعهدات خود شرکت  می‌باشد وشرکت بعنوان شخص حقوقی دارای دارایی است ، طرف قرارداد است و متعهد به پرداخت مالیات  می‌باشد و مسئولیتش محدود به دارایی و سرمایه سهام آن است و دارای روند حسابرسی گسترده تر نسبت به فرم های حقوقی دیگر  می‌باشد.
این نوع شرکت ها با هر تعداد سهامدار قابل تاسیس  می‌باشند و سرمایه آن ها  می‌تواند نقدی یا غیر نقدی باشد و نحوه توزیع سهم و تعداد سهامداران باید در اساسنامه شرکت قید شودوموردتاییددفتراسنادرسمی قرارگیرد .
مسئولیت محدود شرکت از زمان ثبت نام تجاری شرکت رسما موثر واقع  می‌شود و فرم درخواست ثبت نام تجاری توسط مدیر عامل شرکت یا وکیل وی در حضور دفتر دار رسمی که خود حقوقدان است ، امضا  می‌شود و توسط وی تایید و بصورت فرم الکترونیکی ثبت تجاری  می‌شود .
انواع این دسته از شرکت ها عبارتند از :
شرکت با مسئولیت محدود (GMBH)
۱. حداقل سرمایه مورد نیاز ۲۵۰۰۰ یورو  می‌باشد.
۲. هنگام ثبت این نوع از شرکت ابتدا ۱۲۵۰۰ یورو یعنی نیمی از سرمایه اصلی، از متقاضی ثبت شرکت اخذ  می‌شود.
شرکت با مسئولیت محدود کارآفرینی (MINI- GMBH)
حداقل سرمایه مورد نیاز ۱ یورو  می‌باشد.
شرکت سهامی(AG)
حداقل سرمایه مورد نیاز ۵۰۰۰۰ یورو  می‌باشد.
مشارکت محدود با سهام(KGAA)
حداقل سرمایه مورد نیاز ۵۰۰۰۰ یورو  می‌باشد.
ب) شرکت های تضامنی و مشارکت (OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT - OHG) (PARTNERGESELLSCHAFT)
ویژگی مهم مشارکت، تعهد شخصی شرکا در قبال کار خود  می‌باشد و حداقل باید دو شریک برای تشکیل این نوع شرکت وجود داشته باشد و انواع مختلف این دسته از شرکت ها عبارتند از:
۱. مشارکت قانون مدنی(GBR)
۲. مشارکت تجاری عمومی(OHG)
۳. مشارکت محدود(KG)
۴. شرکت با مسئولیت و مشارکت محدود (GMBH & CO . KG)
تفاوت اصلی این شرکت ها درمیزان مسئولیت شرکا و میزان تعهدات مورد نیاز برای مشارکت است و در واقع مشارکت شکلی از شراکت است که بطور خاص به منظورانجام همکاری های دو یا چند جانبه برای فعالیت های آزاد حرفه ای طراحی شده است.
بر خلاف شرکت های سهامی مشارکت نهاد حقوقی مستقلی نیست بلکه تشکلی از صاحبان حرفه و کسب و کار است که در آن هر کدام از شرکا مسئول بدهی ها و دیون شرکت حتی از دارایی های شخصی خود  می‌باشند و حداقل سرمایه مورد نیاز نمی باشد .
ایجاد مشارکت  می‌تواند در چندین گام ساده انجام گردد وحداقل دو شریک مورد نیاز است و حداقل سرمایه با افزایش تعداد شرکا افزایش نمی یابد و مدیریت شرکت تنها مختص شرکای شرکت است .
برای ثبت تجاری شرکت نیز فرم درخواست ثبت باید توسط تمامی شرکا امضا و توسط دفتر دار رسمی آلمانی به صورت فرم الکترونیکی معتبر بایگانی گردد.
ج) شعبه و نمایندگی (ZWEIGNIEDERLASSUNG)
هر شرکت خارجی‌ که در خارج از آلمان دارای دفتر مرکزی و کسب و کار ثبت شده باشد، می‌‌تواند شعبه‌ای در داخل آلمان داشته باشد. در آلمان دو نوع شعبه وجود دارد که تفاوت آنها اساسا از میزان درجه استقلال آنها نسبت به دفتر مرکزیشان در خارج از آلمان نشأت می‌گیرد:
شعبه مستقل (SELBSTÄNDIGE ZWEIGNIEDERLASSUNG)
شعبه وابسته (UNSELBSTÄNDIGE ZWEIGNIEDERLASSUNG)
شعبه نسبت به دفترمرکزی خصیت مستقلی ندارد و از نظر حقوقی بخشی از دفتر مرکزی است و مشمول قوانین کشوری  می‌شود که شعبه اصلی در آن جا است ونیاز به حداقل سرمایه ندارد . دفتر مرکزی مسئول تمامی دعاوی و یا تعهدات وبدهی هایی است که در آلمان بوجود  می‌آید .
بر اساس توافقنامه مالیات دوگانه یک شعبه چنانچه به عنوان یک نهاد دائمی در آلمان مستقر شود، مشمول پرداخت مالیات دوگانه می‌‌باشد. (این مساله به وضعیت اقامتی شخص مدیرعامل بستگی دارد، در این حالت معمولا مدیرعامل با اقامتی غیر از آلمان فعالیت می‌کند)
شعبه مستقل از لحاظ حقوقی به عنوان یک نهاد دائمی در نظر گرفته می‌‌شود درحالیکه شعبه وابسته تنها بر اساس شرایط خاصی‌ به عنوان نهاد دائمی به حساب می‌‌آید.

حساب بانکی و امور مالی
۱. حساب بانکی
اگر در آلمان زندگی کنید و شاغل باشید، به حساب بانکی نیاز دارید که  می‌توانید در بانک یا بانک Sparkasse افتتاح کنید. کلیه بانک ها دارای شعبه های متعددند. از بعضی بانک ها نیز فقط  می‌توان از طریق اینترنت استفاده کرد. معمولاً برای استفاده از حساب بانکی باید هزینه پرداخت نمود اما غالباً برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است. حساب های بانکی انواع مختلفی دارد: برخی از حساب های بانکی فاقد امکان اضافه برداشت است (Guthaben Konto). از این گونه حساب ها فقط  می‌توان مبالغی را برداشت کردکه به حساب ریخته شده و درحساب موجود است اما در صورت داشتن حساب اعتباری (Dispo)، حتی اگر در حسابتان موجودی نباشد، امکان اضافه برداشت وجود دارد. به این معنا که بانک مبلغ اضافه برداشت تا سقف مشخصی را به شما وام  می‌دهد و شما این مبلغ را به همراه بهره آن به بانک پس  می‌دهید. نرخ بهره اضافه برداشت غالباً بسیار زیاد است.
۲. افتتاح حساب
می خواهید حساب بانکی افتتاح کنید؟ این کار را  می‌توانید در شعبه هر بانکی انجام دهید اما بانک ها و بانک هایSparkasse همواره پیش از افتتاح حساب، هویت شما را بررسی  می‌کنند. بنابراین باید مدرک شناسائی یا گذرنامه خود را به همراه داشتهباشید.
در بسیاری از بانکها، افتتاح حساب به صورت آنلاین و یا از طریق پست نیز ممکن است. در صورت استفاده از خدمات پستی، اداره پست بررسی هویت را انجام  می‌دهد. به این ترتیب که بانک یا بانک Sparkasse برگه های لازم را برایتان  می‌فرستد و شما با در دست داشتن این برگه ها و مدرک شناسایی و یا گذرنامه خود به اداره پست  می‌روید و در آنجا تأیید هویت انجام  می‌شود. گاهی برای افتتاح حساب نیاز به گواهی ثبت محل سکونت (Meldebescheinigung) نیز دارید.
۳. حواله بانکی
برای پرداخت اجاره و دریافت حقوق نیاز به حساب جاری دارید. کارفرما حقوق ماهانه شما را از طریق حواله بانکی  می‌پردازد و شما نیز معمولاً اجاره منزلتان را از طریق حواله بانکی پرداخت  می‌کنید. برای مبالغی که باید مرتباً حواله شود،  می‌توانید از حواله بانکی دائم استفاده کنید. برای سایر حوالههای بانکی از فرم حواله بانکی استفاده کنید. چه مبلغی  می‌خواهید حواله کنید؟ گیرنده کیست؟ همه این اطلاعات را در فرم حواله بانکی وارد کنید و فرم را به بانک یا بانک Sparkasse خود تحویل دهید.  می‌خواهید از طریق اینترنت پول حواله کنید؟ در این صورت هنگام افتتاح حساب، بگوئید مایل به استفاده از بانکداری اینترنتی هستید.
۴. کارت بانکی الکترونیکی (EC-Karte) و کارتهای اعتباری
پس از افتتاح حساب جاری، کارت بانکی الکترونیکی (EC Karte) دریافت  می‌کنید. در صورت تمایل،  می‌توانید کارت اعتباری نیز دریافت کنید (مانند کارت اعتباری مسترکارت یا ویزا). معمولاً برای گرفتن کارت اعتباری باید هزینه پرداخت نمود. بانک یا بانک Sparkasse، کارت بانکی الکترونیکی (EC-Karte) و یا کارت اعتباری را غالباً از طریق پست  می‌فرستد. این کارت را باید امضاء کنید. چند روز پس از دریافت کارت، شماره رمز کارت یا شماره پین (PIN) را نیز از طریق پست دریافت  می‌کنید. شماره رمز را باید به خاطر بسپرید.
با کارت بانکی الکترونیکی (EC Karte)  می‌توانید از کلیه خودپردازهای بانکی، پول بگیرید. به این منظور همیشه به شماره رمز خود نیاز دارید. با استفاده از کارت اعتباری،  می‌توانید در برخی از فروشگاه ها و در اینترنت پرداخت کنید. واریز پول نقد در یکی از شعبه های بانکتان یا بانک Sparkasse شما انجام  می‌شود.
۵. بهره
بانک یا بانک Sparkasse برای پولی که در حساب خود دارید، بهره پرداخت  می‌کند. بهره مبالغ موجود در حساب جاری کم است. اگر  می‌خواهید پسانداز کنید، حساب پول روزانه یا حساب پس انداز افتتاح کنید تا به نسبت حساب جاری، بهره بیشتری بگیرید.

فرهنگ بیزینس در آلمان
ملاقات ها در آلمان بسیار جدی گرفته  می‌شود و آن ها به جزئیات توجه ی زیادی  می‌کنند. میزان رسمیت جلسات برای کسانی که با این فرهنگ آشنایی ندارند تعجب آور خواهد بود. هدف این جلسات هم رسیدن به نتایج کاملا عینی و ملموس  می‌باشد.
در معاملات تجاری آلمان آنچه اهمیت دارد این است که برای پیشنهادهای کاری خود، بتوانید به قدر کافی، داده و اطلاعات قابل دفاع ارائه دهید، چرا که آلمان ها به شدت برای تفکر تحلیلی و توضیحات منطقی ارزش قائلند. به هنگام مذاکره با آلمانی ها نباید از ارتباطات غیر مستقیم یا اغراق استفاده کرد. فرهنگ تجاری آلمان دارای سلسله مراتب کاملا مشخص و دقیق است و در آن مسئولیت ها برای هر فرد و واحد سازمانی به دقت مشخص شده است. در جلسات ملاقات تجاری آلمان ها رسم بر این است که نفر ارشد تیم ابتدا وارد اتاق جلسه شود، هرچند در جلسات با رسمیت کم تر، این موضوع اهمیت زیادی ندارد.
آلمانی هارقابتی، جاه طلب، و مذاکره کنندگان سختی هستند.
آلمانی ها در مورد بروز احساساتشانبسیار مستقیم، رک و صادق هستند.
آلمانی ها به شدت بهحفظ حریم خصوصی خود حساسند. سوالات شخصی از قبیل موضوعات مربوط به شغل، حقوق، سن، خانواده و بچه ها را از آن ها نپرسید.
اگر درخواست قرار ملاقات با آن ها را دارید، نامه شما باید بهزبان آلمانی نوشته شده باشد.
وقت شناسیبسیار جدی گرفته  می‌شود. اگر با تاخیر به جلسه  می‌رسید حتما تلفن بزنید و توضیح مناسبی ارائه دهید. در غیر اینصورت روابط شما با مشکل جدی روبه رو خواهد شد.
مذاکرات تجاری، کاملا تحلیلی و بر اساس واقعیت ها  می‌باشد.ارائه ی اطلاعات براساس نمودارها، استدلال ها، و آمار با استقبال رو به رو  می‌شود.
در تجارت آلمان، رویتوافق شفاهی با فرد حساب باز  می‌کنند. یعنی اگر به توافق شفاهی برسند آن را جدی تلقی  می‌کنند.
در کنار جلسات رسمی،مهمانی هایی هم برای شناخت بیشتر یکدیگر برگزار  می‌شود. آن ها به همکاران آلمانی خود اجازه  می‌دهند تا در مورد قابل اعتماد بودن شما اظهار نظر کنند.
مقامات افراددر آلمان بسیار اهمیت دارد. بنابراین باید نامه های خود را برای ارشدترین فرد بنویسید و در کنار نام او، عنوان شغلی اش را نیز ذکر کنید.
سلسله مراتب مهم است. تصمیمات در عالی ترین سطح سازمان گرفته  می‌شود. زیر دستان به ندرت با تصمیمات رئیس در جمع مخالفت  می‌کنند یا آن را مورد نقد قرار  می‌دهند.
به خاطر اینکه رسمی هستند و به سلسله مراتب اهمیت  می‌دهند، ازعناوین و نام خانوادگی برای خطاب قرار دادن افرادی که نمی شناسند استفاده  می‌کنند.
تصمیم گیری به آرامی انجام  می‌شودو به تمام جزئیات توجه  می‌شود. در واقع آن ها جزئیات محور هستند. بنابراین انتظار نتایج سریع را نداشته باشید. هر جنبه از پیشنهادی که  می‌دهید توسط مدیران مختلف مورد بررسی قرار  می‌گیرد.
سرعت تصمیم گیری در آلمان کم تر از سایر کشورهای اروپایی است. اگر آلمان ها احساس کنند که شما عجله دارید و صبور نیستید، احساس  می‌کنند که به اندازه کافی تعهد ندارید یا حرفه ای نیستید.
(منبع: pisgroups.com berlingroup.net goethe.de)

 

ثبت شرکت در کشور ژاپن

 

هزینه دولت برای ثبت یک شرکت ۵۵۷۰$ آمریکا است. از طریق یک ثبت شرکت سرمایه گذاران خارجی می‌توانند:
- یک حساب بانکی شرکتی در ژاپن باز نمایند.
- اقامت و ویزای اشتغال ژاپنی برای کارمندان خارجی و خانواده های آنها بدست بیاورند.
- محل اجاره دفتر باید در ژاپن باشد.
فرآیندهای کلیدی برای تشکیل شرکت های بزرگ ژاپن از طریق وزارت دادگستری انجام می‌شود:
- ثبت نام و مدیریت، نظارت بر انطباق شرکت ها و استانداردها
- مقررات ممیزی قانونی توسط حسابداران عمومی است
زمانی که یک شرکت در ژاپن تشکیل شد، این شرکت باید سرمایه خود را از ۱ ین به ۱۰ میلیون ین (US ۹۴،۰۰۰ $) در مدت پنج سال افزایش دهد.
ویژگی های ثبت شرکت در ژاپن به این شرح است:
- باید حداقل یک مدیر داشته باشد.
- باید مدیر محلی داشته باشند.
- حداقل تعداد سهامدار باید ۱ نفر باشد.
- اجازه فروش سهم به اشخاص حقوقی وجود دارد.
- لزومی برای داشتن سهامدار محلی وجود ندارد و می‌توانند غیر ژاپنی باشند.
- باید حتما دفتر کار وجود داشته باشد.
- حداقل سرمایه اولیه باید ۱ ین باشد.
زمان ثبت شرکت حدودا ۳۵ روز پس از دریافت کامل مدارک می‌باشد.
اطلاعات اصلی به برای یک شرکت سهامی ثبت نام به شرح زیر است:
- اسم شرکت
- حل دفتر مرکزی
- اهدافی که برای کسب و کار در نظر گرفته شده است
- روش دادن آگهی و اطلاع عمومی
- تعداد کل سهام صادر می‌شود
- انواع و تعداد سهام منتشر شده
- قوانین در محدودیت نقل و انتقال سهام ها
- میزان سرمایه
- مدیران
- مدیران نماینده
- حسابرسان
- تاریخ تاسیس شرکت

هزینه های ثبت شرکت در ژاپن
هزینه ها با توجه به ماهیت تجارت و دیگر گزینه ها تغییر پیدا خواهند کرد:
- هزینه برای ثبت شرکت
- هزینه های اخذ حق مجوز
- هزینه هایی که بر ای ثبت در اداره اصناف نیاز است.
- هزینه هایی که برای گزارش به اداره مالیات دولتی نیاز است.
- هزینه هایی که برای گزارش به اداره مالیات محلی نیاز است.
- هزینه های تمبر دولتی

مزایای ثبت شرکت در ژاپن
ثبت شرکت در ژاپن یک راه عالی برای ورود به دومین اقتصاد جهان از نظر خروجی است. فناوری پیشرفته تولید، یک زیرساخت های ارتباطی کاملا مدرن و با انگیزه، نیروی کار ماهر ترکیب برای ایجاد یک اقتصاد قوی است. در زیر یک مرور کلی از اقتصاد ژاپن و محیط کسب و کار، و تاثیر آن بر سرمایه گذاران علاقه مند در ژاپن ثبت شرکت ارائه می‌دهیم:
۱. سهولت انجام کسب و کار
ژاپن در بررسی سال ۲۰۱۱ بانک جهانی , در رده ۱۸ کشورهایی قرار گرفت که  می‌توان در آن به آسانی و سهولت به ثبت شرکت پرداخت. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۰ شاخص آزادی اقتصادی ژاپن به عنوان اقتصاد رتبه ۱۹ و آزادترین در جهان نام گرفت، این عاملی است که افراد را به ثبت شرکت در ژاپن ترغیب  می‌کند. ژاپن نیز در بین ۱۷ کشور که کمترین فساد در جهان را دارند در رتبه بندی سال ۲۰۱۰ قرار گرفت و همچنین در شاخص سازمان بین المللی مشاهده فساد شفافیت.
۲. اقتصاد قوی
اقتصاد ژاپن به مدت سه دهه است که در حال رشد است. این کشور درنرخ رشد با اقتصادهای در حال ظهور مانند چین و هند در رقابت است. اقتصاد ژاپن در کاهش قیمت ها پیشتاز است که تعدیل هزینه های مصرف در این زمینه تأثیر داشته است. با این حال، با وجود رشد اقتصادی ژاپنی ها خود را تنبل  می‌دانند. ژاپن در رقابت جهانی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ به عنوان ۹ ام در مجمع جهانی اقتصاد انتخاب شده است.
۳. تصویر مثبت و زیرساخت های خوب
پروژه داشتن یک شرکت ثبت شده در ژاپن یک تصویر مثبت به مشتریان, تامین کنندگان و سرمایه گذاران ارائه  می‌دهد. ژاپن به عنوان یک حوزه قضایی بسیار کنترل شده با یک دولت با ثبات و اقتصاد و زیرساخت های بسیار توسعه یافته تلقی  می‌شود. وجود امکانات مدرن و زیرساخت های حمل و نقل کارآمد در ژاپن تشویق بیشتری برای تشکیل کسب و کار در ژاپن محسوب  می‌شود. ژاپن همچنین دارای یک صنعت حمل و نقل هوایی پیچیده  می‌باشد که پروازهایی به طور منظم و قابل اعتماد به مکان های کلیدی کسب و کار در داخل کشور، در سراسر آسیا و به استرالیا، ایالات متحده آمریکا و اروپا ارائه  می‌دهد. نمونه هایی از زمان پرواز شامل توکیو به سنگاپور (۷ ساعت)، اوزاکا به دبی (۱۱ ساعت) و ناگویا به سان فرانسیسکو (۱۰ ساعت)  می‌باشد. علاوه بر این، توکیو یکی از مراکز مالی پیشرو در جهان است، به این معنی است که شرکت های ثبت شده در ژاپن لذت بردن از دسترسی به طیف گسترده ای از محصولات مالی و خدمات را تضمین  می‌کند.
۴. شفافیت
ثبت شرکت در ژاپن از استانداردهای بالای حاکمیت شرکتی برخوردار است. برای مثال، شرکت ذکر شده در بورس اوراق بهادار توکیو ملزم به افشای اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد کسب و کار به دفتر مالی محلی خود  می‌باشد. سرمایه گذاران جهانی در ژاپن به نفع تشکیل شرکت های بزرگ از سیستم قانونی شفاف ژاپن و قانون اساسی که به شدت از حکومت قانون و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی را انتخاب نمایند . به عنوان مثال، ژاپن شرایط سازمان تجارت جهانی (WTO) و تجارت مربوط به حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) را ارائه  می‌دهد.
۵. موافقت نامه مشارکت اقتصادی
سرمایه گذارانی که کسب و کار در ژاپن را انتخاب کرده اند، به منافع زیادی از تجارت بین المللی از قرارداد مشارکت اقتصادی ژاپن که با برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، استرالیا، شیلی، هند، مکزیک، کره جنوبی و سوئیس امضا کرده است دست خواهند یافت. تحت شرایط این توافق، صادرات ژاپن از مالیات معاف هستند.
اگر شخصى قصد ایجاد یک کسب و کار جدید در ژاپن را دارد  می‌بایست شرایط زیر را احراز نماید:
-  می‌بایست یک مکان ( دفتر و یا مغازه یا فروشگاه و ) جهت ایجاد کسب و کار در ژاپن داشته باشد.
- همچنین  می‌بایست کسب و کار ایجاد شده پتانسیل این را داشته باشد که ۲ نفر استخدام شوند که البته این ۲ نفر نمی توانند از مدیر و یا هیئت مدیره باشند، این افراد باید یا از اتباع ژاپنی باشند و یا افرادی که در ژاپن توانسته اند اقامت دائم اخذ نمایند.
- ارائه طرح اقتصادی
سندی که نیازی نیست بیش از حد طولانی یا پیچیده باشد اما باید موارد مورد نظر را پوشش دهد، که این شامل توضیحات یک کسب و کار، استراتژی بازاریابی، تجزیه و تحلیل رقابتی، طراحی و توسعه برنامه، عملیات و مدیریت و امور مالی  می‌شود، توجه داشته باشید که ترجمه ژاپنی ( یا حداقل خلاصه از آن طرح به زبان ژاپنی ) لازم  می‌باشد.
- ارائه نسخه ای از گواهی شرکت ثبت شده
هنگامی که یک شرکت در ژاپن رسما به ثبت رسیده است، یک گواهی نامه از ثبت آن به نام(tokibo tohon) ارائه  می‌شود که در دفاتر امور حقوقی به نام ( houmukyoku) ثبت میگردد که در آن مسائل مهم از جمله پرداخت سهم ها، نام مدیران، آدرس، و غیره در آن قید  می‌گردد.
- بیانیه سود و زیان
این بیانیه باید به زبان ژاپنی باشد و باید با کمک یک حسابداری حرفه ای ژاپنی (یا یک zeirishi یا Konin تنظیم گردد که در آن میزان سود و زیان شرکت شما پیش بینی شده است.
- ارائه مدرک استخدام دو نفر کارمند تمام وقت به غیر از خود متقاضی
در یک کسب و کار ایده آل اثبات این امر نقش کلیدی دارد، شما  می‌بایست حداقل دو کامند تمام وقت را استخدام نمائید و اگر نتوانست این امر را محقق سازد  می‌تواند با واریز سهم به ارزش ۵ میلیون ین ژاپن ظرفیت استخدام دو نفر را فراهم  می‌سازد.
- اطلاعات حقوق و دستمزد
این مورد شامل اطلاعات در مورد حقوق و دستمزد پایه، مالیات تکلیفی، و کسر بیمه اجتماعی  می‌باشد که شما قطعا نیاز به کمک یک فرد ژاپنی حرفه ای در این زمینه برای برآورد میزان حقوق و دستمزد ها انجام شود.
- ارائه یک مدرک در مورد وجود شرکت واقعی از اداره و یا شرکت ( ارائه عکس و یا مدرک مستند)
یکی دیگر از مواردی که شانس شما را بسیار بالا  می‌برد ارائه یک مدرک دال بر این که شرکت شما به صورت مجازی نبوده و وجود دارد و این امر با ارائه یک عکس از دفتر محل کار شما شانس موفقیت شما را افزایش  می‌دهد.
(منبع: iranmohajerat.ir)

 

ثبت شرکت در کشور فنلاند

 

با اینکه فنلاند به‌عنوان یکی از کشورهای عضو منطقه یورو به‌صورت رسمی در رکود اقتصادی به سر می‌برد، ولی وضع اقتصاد این کشور بهتر از سایر کشورهای منطقه یورو است. اقتصاد فنلاند وابستگی فراوانی به صادرات دارد و بحران اقتصادی سایر کشورهای اروپایی تأثیر زیادی روی صادرات این کشور گذاشته است. فنلاند تنها کشور منطقه یورو است که بر اساس اعلام سه نهاد مطرح مالی در زمینه اعتبار و درستی‌سنجی، از وضع باثبات (AAA) برخوردار است.
بدهی‌های دولت در فنلاند تقریباً نصف بدهی‌های حوزه یورو است. بحران بدهی‌ها، دست‌کم در سال ۲۰۱۲ میلادی مهم‌ترین موضوعی بود که بر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فنلاند سایه افکند. فنلاند یکی از کشورهای حوزه پولی یورو است که بحران جهانی اقتصاد آن را بی‌نصیب نگذاشت. صادرات این کشور که ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد در سال ۲۰۰۹، ۳۲ درصد کاهش یافت. از نظر شاخص فساد اقتصادی، فنلاند (به همراه کشورهای دیگری همچون دانمارک و نیوزیلند) سال‌های زیادی به عنوان کشور نمونه که کمترین فساد اقتصادی را داشته، معرفی شده‌ است. دو میلیون و ۶۸ هزار نیروی کار در این کشور وجود دارد و نرخ بیکاری در آن ۶٫۶ درصد است. نرخ تورم فنلاند در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲٫۷ درصد بود.
تولید ناخالص داخلی فنلاند ۱۸۵٫۹ میلیارد دلار است که ۲٫۵ درصد آن در بخش کشاورزی، ۳۱٫۷ درصد آن در بخش صنعت و ۶۵٫۹ درصد آن در بخش خدمات تولید می‌شود. صادرات این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، آهن‌آلات، الوار، کاغذ و خمیر کاغذ است که به کشورهای آلمان (۱۱٫۳ درصد)، سوئد (۱۰٫۵ درصد)، روسیه (۱۰٫۱ درصد)، بریتانیا (۵٫۶ درصد)، ایالات متحده آمریکا (۶٫۵ درصد) و هلند (۵٫۱ درصد) صادر می‌شود. واردات این کشور شامل مواد غذایی، نفت خام و فراورده‌های آن، مواد شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، آهن و فولاد، ماشین‌آلات، پارچه و الیاف پارچه و پشم است که از کشورهای آلمان (۱۵٫۶ درصد)، روسیه (۱۴ درصد)، سوئد (۱۳٫۷ درصد)، هلند (۶٫۶ درصد)، چین (۵٫۴ درصد)، بریتانیا (۴٫۷ درصد) و دانمارک (۴٫۵ درصد) است.
کشور فنلاند در زمینه هاى مرتبط با تحقیقات و توسعه و سرمایه انسانى از جمله كشورهاى پیشتاز در اروپاست. همچنین از نظر شاخص ادراك فساد دومین كشور با كمترین فساد در جهان است. فنلاند در گزارش رقابت پذیرى جهانی رتبه ۸، گزارش جهانى رقابت پذیرى سفر و گردشگرى رتبه ۲۲، گزارش جهانى فناورى اطلاعات رتبه ۲ و بر اساس شاخص رقابت پذیرى صنعتى رتبه ۲۰ را دارد.
بر مبناى آنچه از بررسى ظرفیت هاى اقتصادى فنلاند به دست مى آمد، مى توان گفت این كشور در زمینه صنایع كاغذ، پتروشیمى، ماشین آلات، محصولات فلزى، چوب و محصولات چوبى، فلزات اساسى و تجهیزات الكتریكى داراى مزیت نسبى آشكار شده بالاتر از یك است. مزیت هاى این كشور در صنایع مذكور مى توانند معیارهایى براى معرفى زمینه هاى همكارى میان ایران و فنلاند قرار گیرند.

سرمایه گذارى در فنلاند
یکی از ویژگی های کشور فنلاند عضو شنگن بودن آن است چون میتوانید در این صورت وارد هر کشوری که عضو شنگن است شوید و در کل اروپا فعالیت کنید فنلاند هشتمین کشور بزرگ اروپا است در کشور فنلاند دو زبان فنلاندی وسوئدی رسمیت دارد وهمچنین سطح زندگی در کشور فنلاند بالا میباشد. بهتر است بدانید که کشور فنلاند دارای زیر ساخت های توسعه یافته ای می‌باشد و این کشور از نظر نیرو کار ماهر بسیار غنی و از هزینه های عملیاتی رقابتی برخوردار است. دولت فنلاند از کسب وکار حمایت کرده وجزء یکی از کشورهای است که در آن فساد مالی کمتر دیده می‌شود. در کشور فنلاند شرکت های خارجی می‌توانند از شرکت های سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی و همچنین از تحقیقات اقتصادی دانشگاه فنلاند بهره مند شوند.
در حال حاضر سرمایه گذاری در کشور فنلاند در ۷ حوضه از دیدگاه دولت فنلاند بسیار امیدوارانه است:
۱- فناوری پاک
۲- پژوهش، توسعه و نوآوری محرک های اصلی
۳- بهداشت ودرمان وسلامت
۴- فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵- استخراج معدن
۶- خرده فروشی
۷- سفر و گردشگری
همچنین تدارکات و زیر ساخت های مدرن یک مزیت اضافه شده برای کشور فنلاند است. فنلاند دارای منابع عظیمی از مس، چوب، طلا، نقره و سنگ آهک است. کشور فنلاند از بزرگترین تولیدکنندگان چوب در جهان می‌باشد.
دولت فنلاند به سرمایه گذاران امتیازهایی واگذار می‌کند که این امتیازها در مناطق توسعه یافته متفاوت می‌باشد:
۱- شرکت های کوچک می‌توانند کمک های مالی به اندازه ۴۵% از کل هزینه حقوق و دستمزد را از دولت دریافت کنند.
۲- دولت فنلاند مزایای مالیاتی به شرکت های کوچک و متوسط اعطا کرده است.
۳- دولت فنلاند کمک های مالی به شرکت های کاووش بخش تحقیق و توسعه را فراهم میکند این کمک ها میتواند در غالب وام با نرخ پایین بهره صورت گیرد.

ثبت شرکت در فنلاند
از جمله مزایای ثبت شرکت در فنلاند می‌توان موارد زیر را عنوان نمود:
۱- استفاده از مارک تجاری (برند)
۲- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی وحقوقی
۳- استفاده از قوانین تجاری و گمرکی در داخل کشور فنلاند واتحادیه اروپا
۴- امکان اخذ ویزا برای کشور فنلاند و کل اروپا
۵- امکان اخذ پاسپورت بعد از ۵ سال
۶- دسترسی به تمام نقاط اروپا از نظر تجارت و اقامت طولانی مدت
۷- مالکیت ۱۰۰% (بدون نیاز به شریک فنلاندی)
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کشور فنلاند توسط حداقل یک عضو و با حداقل سرمایه از ۲۵۰۰ یورو شروع شده و این سرمایه می‌تواند نقدی یا به صورت دارایی باشد و در ثبت شرکت عمومی در کشور فنلاند برای کسب و کار های بزرگ طراحی شده و در آن حداقل سرمایه ۸۰۰۰۰ یورو است؛ البته اگر سرمایه این نوع شرکت بیش از ۸۰۰۰۰ یورو باشد سهام این نوع نهاد می‌تواند در بورس اوراق بهادار هلسینکی وارد شود.

مراحل ثبت شرکت در فنلاند
۱- تکمیل فرم مربوطه و ارسال به وزارت بازرگانی
۲- هماهنگی با وزارت امور خارجه و دریافت تاییدیه ها
۳- هماهنگی و گرفتن اجازه دولت فنلاند نسبت به بیزینس پلان
۴- پس از آن صدور اجازه برای درخواست کننده و تعیین وقت در سفارت و حضور در سفارت و دریافت ویزای بلند مدت برای درخواست کننده و همراهان
۵- سپس عزیمت به کشور مقصد و تکمیل مراحل ثبت شرکت در کشور فنلاند.

انواع شرکت ها در فنلاند
۱- شرکت با مسئولیت محدود عمومی
۲- شرکت با مسئولیت محدود خصوصی
۳- مشارکت عمومی یا محدود
۴- شرکت خصوصی کوچک
۵- شعبه یک شرکت خارجی
اگر کسب و کار شما نیاز به یک مجوز دارد، موضوع نیاز به یک مجوز را شما می‌توانید هنگامی کهبرای راه اندازی اطلاع رسانی مى کنید، اظهار نمایید. علاوه بر تجار خصوصی، معامله گران کشاورزی و جنگلداری نیز ثبت نام خود را با استفاده از فرم Y3 انجام میدهند. معامله گران کشاورزی شامل کارآفرینان مستقل در کشاورزی و جنگلداری، دو زن و شوهر برای انجام کسب و کار با هم، یا املاک اشخاص متوفی. معامله گران جنگلداری شامل افراد خصوصی، دو زن و شوهر با هم، یا املاک اشخاص متوفی که مالک زمین جنگل هستند.
اگر مورد یک شرکت خارجی است و مقر دائم در فنلاند داشته باشد، برای موضوعات مالیات بر درآمد مانند یک شرکت فنلاندی اقدام خواهد کرد و در تمام زمینه ها از قوانین مشترک استفاده مى نماید. وقتی یک شرکت حقیقی و یا حقوقی ثبت نام مى کند به عنوان یک کارفرما الزامی است حداقل دستمزد یا حقوق در فنلاند را به حداقل دو نفر از کارکنان به طور منظم و یا به حداقل شش کارمندان در همان زمان به صورت موقت پرداخت کند. این شرکت باید از دادن مالیات کارمندان و پرسنل خود خودداری کند زیرا طبق دستورالعمل چاپ شده بر روی کارت مالیاتی هر یک از کارکنان موظف به پرداخت مالیات هستند. کارمندان اگر دوره کوتاه تر از شش ماه در شرکت حضور داشته باشند و یا قرار بر حضور باشد از کارت مالیات در منبع (lähdeverokortti؛ källskattekort) صادر شده در اداره مالیات محلی استفاده میکنند. اگر کارمند نمی تواند یک کارت مالیاتی ارائه دهد، شرکت وى باید ۳۵% مالیات پرداخت نماید.
کسانی که اقامت طولانی دارند و از دریافت کارت های مالیاتی فنلاندی طبیعی خودداری کرده اند برای آنها به شرح زیر است معمولا، طرح مالیات بر درآمد تصاعدی است. اگر چنین کارمندی نتواند به ارائه یک کارت مالیاتی، این شرکت باید ۶۰% مالیات پرداخت نماید. شما برای راهنمایی بیشتر برای ثبت شرکت فنلاند میتوانید از مشاوره وکلای ما در موسسه mie سود ببرید.
در نظر داشته باشید، برای اقدام برای ثبت شرکت فنلاند نیاز به ارسال فرم هایى دارید که تکمیل دقیق فرم ها بسیار ضروری است هر چند در ثبت شرکت فنلاند شما نیاز به بروکراسی پیچیده اداری ندارید ولی انجام دقیق مراحل کاری از واجبات انجام این مهم است.

مالیات
در فنلاند باید از هر نوع درآمدی مالیات پرداخت کرد. كارفرما مطابق با در صد مالیاتی كه در برگه مالیاتی تان وجود دارد از حقوق تان مالیات كسر  می‌كند. برگه مالیاتی را  می‌توانید از اداره مالیات دریافت نمائید. برگه مالیاتی را باید خودتان به كارفرما تحویل دهید. اداره های مالیات در تمام نقاط فنلاند وجود دارند. هنگام درخواست كارت مالیاتی باید یا شماره شناسایى شخصی داشته باشید و یا شماره شناسایى شخصى موقتی. این شماره شناسایی شخصى را  می‌توانید از اداره ثبت احوال دریافت كنید. در فنلاند باید از هر نوع درآمدی مالیات پرداخت. هنگامی كه مشغول به كار  می‌شوید، به خاطر داشته باشید كه كه از نزدیكترین اداره مالیات كارت مالیاتی گرفته و به سرعت به كارفرما تحویل دهید. بدون كارت مالیاتى مقدار ۶۰% مالیات از حقوقتان اخذ  می‌شود. به یاد داشته باشید كه قرارداداستخدامی خود را كه در آن حقوقتان دیده  می‌شود، با خود به اداره مالیات ببرید. از كارت مالیاتی دیده  می‌شود كه درصد مالیات شما چقدر است. در صورتی كه علاوه بر كار اصلی تان كار جانبی دیگری نیز انجام  می‌دهید، از كارت مالیاتی درآمد جانبی، كه آن را هم باید بلافاصله به كارفرما تحویل دهید، استفاده كنید.
درصد مالیاتى به درآمد بستگی دارد و در صورتی كه درآمد تغییر یابد  می‌توان آن را تغییر داد. خودتان باید مقداردرآمد و درصد مالیاتتان را دنبال كنید، چرا كه در صورتی كه كمتر از آنچه كه باید مالیات بپردازید مالیات پرداخت كرده باشید، این اختلاف را باید سال بعد پرداخت كنید. در صورتی كه به مشاورت و راهنمائی نیاز دارید  می‌توانید به نزدیك ترین اداره مالیات مراجعه كنید.
در صورتی كه برای فردی شخصی كار  می‌كنید و درآمد سالانه تان كمتر از ۱۵۰۰ یورو مى باشد نیازی به تهیه كارت مالیاتى ندارید. كارت مالیاتی باید همیشه براى شركت ارائه گردد. در هر دو صورت اطلاع مالیاتى باید همیشه انجام گیرید.

اعلام وضعیت مالیاتی (Veroilmoitus)
اعلام وضعیت مالیاتی  می‌باید هر ساله پر شود. سازمان مالیات برای تمام اشخاص حقوق بگیر در ماه آوریل فرم مالیاتی از پیش پر شده ارسال  می‌كند. اطلاعاتی كه در فرم مالیاتی از پیش پر شده به كار رفته اند از مراجعی همچون كارفرماه، بانك ه، شركت های بیمه و سازمان بازنشستگی ملی دریافت شده اند. در صورتی كه در فرم مالیاتی از پیش پر شده اطلاعات اشتباه یا ناقص وجود دارد، خود شخص باید آن را اصلاح نماید. فرم مالیاتی را  می‌بایست پس از اصلاح آن امضاء نموده و به سازمان مالیات بازگرداند. چنانچه تمام اطلاعات به كار رفته در فرم مالیاتی از پیش پر شده صحیح  می‌باشند، نیازی به بازگرداندن آن وجود ندارد.

حساب بانكی
معمولاً همیشه حقوق به حساب بانكی واریز  می‌شود. با خدمات بانك های مختلف آشنا شوید. روش های مختلفی برای پرداخت قبض وجود دارد (دستگاه های اتوماتیك بانك ، به عبارت دیگر عابر بانك pankkiautomaatti، اینترنت، تلفن وغیره). هنگام باز كردن حساب بانكی به گذرنامه و یا دیگر مدرك شناسایی رسمی نیازدارید. گذرنامه ویژه اتباع بیگانه نیز اخیراً به عنوان مدرك شناسایی مورد قبول واقع شده است.
برای رسیدگی به امور مالی خود به حساب بانکی نیاز دارید. بهتر است که خدمات و قیمت های بانک های مختلف را با هم مقایسه کنید تا بتوانید مناسب ترین را برای خود انتخاب نمائید. هنگام باز کردن حساب بانکی، به گذرنامه، کارت شناسایی خارجی یا کارت شناسائی رسمی احتیاج دارید. چنانچه شما گذرنامه یا کارت شناسایی خارجی ندارید، بهتر است از بانک بپرسید که چه نوع کارت شناسائی را قبول  می‌کند. برخی از بانک ها گذرنامه اتباع خارجی که توسط مقامات فنلاندی صلدر گردیده است، مدرک مسافرتی پناهندگان یا کارت شناسائی دیگری که بتوان به عنوان مدرک مسافرتی پذیرفت را قبول  می‌کنند. بانک ممکن است در مواردی که در مدرک شناسائی تان ذکر شده باشد که هویت تان قابل اثبات نبوده است، از شما در مورد نشان دادن هویت تان توضیح و سند دیگری بخواهد. با گواهی نامه نمی توانید هویت خود را اثبات کنید.
هنگامی که حساب بانکی باز  می‌کنید، بانک باید مطابق با قانون از شما سؤال کند که به چه منظوری از حسابتان استفاده خواهید کرد. بانک همچنین  می‌تواند در مورد اطلاعات اعتباری شما تحقیق نماید. بانک اطلاعات زیر را از شما  می‌پرسد:
نام
شماره شناسائی شخصی (henkilötunnus)
آدرس در فنلاند یا کشوری دیگر
در صورتی که مالیات به کشور دیگری غیر از فنلاند پرداخت  می‌کند، آدرس تان در آن کشور
همین اطلاعات در مورد آن اشخاصی که حق استفاده از حساب را دارند
هنگامی که حساب بانکی باز  می‌کنید، بهتر است تقاضای رمز شناسائی برای استفاده از بانک اینترنتی را نیز بکنید. با استفاده از رمز شناسائی بانک اینترنتی،  می‌توانید مثلاً امور رسمی و دولتی متعددی را در اینترنت انجام دهید. به هر حال مقررات دریافت رمز شناسائی بانک اینترنتی از مقررات باز کردن حساب بانکی سخت تر است. به عبارت دیگر در برخی مواقع نمی توانید رمز شناسائی بانک اینترنتی دریافت کنید، با این که حساب بانکی نیز داشته باشید.
در صورتی که مایلید در مورد مسائل بانکی اطلاعات بیشتری کسب کنید،  می‌توانید با مرکز مشاورت بیمه و امور مالی (Fine) تماس بگیرید. این خدمات برای مشتریان رایگان است، یعنی فقط مبلغ تلفن را پرداخت خواهید نمود. این خدمات به زبان های فنلاندی، سوئدی و انگلیسی ارائه  می‌شوند.
مرکز مشاورت بیمه و امور مالی:
روزهای دوشنبه تا پنج شنبه بین ساعات ۱۰۱۶
شماره تلفن ۰۹۶۸۵۰۱۲۰

بیمه ها
بهتر است که برای زندگی از بیمه مسکن استفاده کنید. بیمه مسکن از جمله خساراتی که بر روی مبلمان شما و دیگر لوازم خانه تان وارد  می‌شود را جبران  می‌کند. بیمه مسکن را  می‌تواند از شرکت های بیمه تهیه نمود. چنانچه اتومبیل شخصی دارید، باید طبق قانون بیمه جاده داشته باشید. در صورتی که  می‌خواهید بیمه شخصی از شرکت های بیمه فنلاندی تهیه کنید، معمولاً به کارت کلای (Kela-kortti) فنلاندی نیاز دارید. بیمه شخصی شامل از جمله بیمه حوادث، بیمه مخارج درمان و بیمه عمر  می‌شود.

تلفن
هنگامی که در فنلاند خط اشتراک تلفن خریداری  می‌کنید، شماره تلفن فنلاندی به شما داده  می‌شود. خیلی شرکت ها خط اشتراک تلفن  می‌فروشند. هنگامی که خط اشتراک تلفن باز  می‌کنید، باید شماره شناسائی شخصی و آدرس در فنلاند داشته باشید. علاوه بر این معمولاً باید اطلاعات در مورد پرداخت قبض ها نیز ارائه دهید، یعنی اطلاعاتی در این مورد که قبض های خود را پرداخت کرده اید و سابقه اعتباری بدی ندارید. در غیر این صورت باید برای خط اشتراک تلفن خود پیش پرداخت بپردازید. شما  می‌توانید خط اشتراک تلفن پیش پرداخت شده (Pre-paid) نیز خریداری نمائید. در این صورت نیازی به شماره شناسائی شخصی و آدرس در فنلاند ندارید. در کارت خط اشتراک تلفن پیش پرداخت شده از پیش مقدار مشخصی اعتبار شارژ شده است که  می‌توان با استفاده از آن تلفن زد. خط اشتراک تلفن پیش پرداخت شده را  می‌توان از جمله از کیوسک های ار (R-kioski)، سوپر مارکت ها یا از اینترنت خریداری نمود.
هنگامی که با تلفن با خارج از کشور تماس  می‌گیرید، بهتر است تحقیق کنید که با استفاده از چه پیش شماره ای  می‌توان با قیمت مناسب تر تلفن زد. شرکت های زیادی برای تماس با خارج از کشور پیش شماره با قیمتی مناسب در اختیار  می‌گذارند. توجه داشته باشید که قیمت مکالمه تلفنی همیشه بستگی به این دارد که با چه کشوری تماس  می‌گیرید. تحقیق کنید که مناسب ترین قیمت برای شما کدام است.

اینترنت
خیلی از مسائل را  می‌تواند در فنلاند با استفاده از تلفن انجام داد. مسائل مربوط به مسئولین اداری و شرکت ها را اغلب  می‌توان از طریق صفحات اینترنتی آنها انجام داد. بهتر است که هر چه زودتر پس از مهاجرت به فنلاند برای خود خط اینترنت تهیه کنید. پس از قرارداد با شرکت خدمات اینترنتی، خط اینترنت به خانه تان کشیده  می‌شود. پیش از بستن قرارداد بهتر است که قیمت های شرکت های خدمات اینترنتی را با هم مقایسه کنید. شرکت های زیادی در فنلاند فعالیت دارند که خطوط ارتباط اینترنتی متفاوتی ارائه  می‌دهند. مثلاً با وارد کردن کلمات "خط اشتراک اینترنت" (internet-liittymä)، "خط ارتباط اینترنت" (internet-yhteys) یا "ارتباط اینترنتی" (verkkoyhteys) به موتور جستجو در اینترنت  می‌توانید این شرکت ها را پیدا کنید.
اگر کارت کتابخانه داشته باشید، در کتابخانه ها  می‌توانید به طور رایگان نیز از اینترنت استفاده نمائید. کارت کتابخانه را  می‌توان به طور رایگان از کتابخانه تهیه نمود. در برخی کافی شاپ ها نیز مشتریان  می‌توانند از اینترنت استفاده کنند.

سطح قیمت ها در فنلاند
سطح قیمت ها در فنلاند بالاست. مثلاً قیمت غذا و خیلی خدمات در فنلاند بالاتر از میانگین قیمت ها در اروپا  می‌باشد. هزینه زندگی بسیار متفاوت است. هزینه زندگی در شهرهای بزرگ خیلی گرانتر از مناطق کوچک است.

خرید و حقوق مصرف کننده
هر شخصی که کالا یا خدمات خریداری کند مصرف کننده است. قانون حفاظت از مصرف کنندها از حقوق مصرف کنندها در فنلاند محاظت  می‌کند. در صورتی که جنسی  می‌خرید که دارای اشکالی است که شما باعث آن نبوده اید، حق دارید بابت آن، جبران خسارت دریافت کنید. مثلاً  می‌توانید جنسی را که ایرادی ندارد دریافت نمائید و یا پول تان را پس بگیرید. چنانچه کالائی خریده اید که ایرادی دارد، نخست با فروشنده کالا تماس بگیرید. در صورتی که با فروشنده کالا به توافق نرسیدید، با مرکز مشاورت مصرف کنندگان تماس بگیرید.

حمل و نقل عمومی
حمل و نقل عمومی در فنلاند به خوبی کار  می‌کند. تقریباً به همه مناطق فنلاند  می‌توان با قطار و اتوبوس مسافرت نمود. به خیلی از شهرها  می‌توان با هواپیما نیز مسافرت نمود. در شهرهای بزرگ و حومه آنها حمل و نقل عمومی منطقه ای که به خوبی کار  می‌کند نیز وجود دارد. حمل و نقل عمومی منطقه ای معمولاً با اتوبوس کار  می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه راه و ترابری فنلاند درInfopankki مراجعه کنید.

گواهینامه
چنانچه ۱۸ سالتان تمام شده است،  می‌توانید در فنلاند گواهینامه دریافت نمائید. در صورتی که دارای گواهینامه کشور دیگری هستید، بستگی به وضعیت و شرایط مربوطه دارد که چگونه بهتر است اقدام نمائید.
(منبع: infopankki.fi malekpour.ir finland.org.ir)

 

 

ثبت شرکت در کشور عمان

 

ثبت شرکت در عمان به دو صورت ممتاز و درجه یک انجام پذیر می‌باشد. با توجه به برداشته شدن تحریم ها علیه کشورمان ایران LC های ایران در کل کشور های عربی انتقال داده شده به مسقط بانک عمان و بدین ترتیب بازرگانان ایرانی با ثبت شرکت در عمان وافتتاح حساب بانکی و اخذ اقامت ممتاز عمان می‌توانند از مزایای LC های دولتی به همراه ارز دولتی استفاده کنند و از بندر سها برای ترانزیت کالا استفاده نمایند و هزینه جاری واردات به ایران را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند.
۱- شرکتهای کارآفرین خارجی در عمان می‌توانند مالکیت کامل شرکت با مسئولیت محدود را در اختیار داشته باشند اگر شرکت ۱) به نفع اقتصاد عمان تلقی شود و میزان سرمایه پرداخت شده ۱.۳ میلیون دلار آمریکا باشد یا ۲) شهروند آمریکایی باشد و یا این که ملیت شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان سهامدار داشته باشد.
۲- عمان دارای چندین منطقه آزاد می‌باشد که ۱) مالکیت ۱۰۰درصد خارجی ۲) دستیابی نامحدود مشتریان عمانی ۳) عوارض گمرکی صفر را فراهم می‌آورد.
۳- شرکت خارجی می‌تواند شعب خود را با مالکیت کامل در عمان به ثبت برساند در صورتیكه ۱) شرکت مادر شرکتی آمریکایی یا ملیت شورای همکاری خلیج فارس باشد ۲) شعبه برای اقتصاد عمان لازم تلقی گردد ۳) مجری قراردادهای خارجی باشد.
۴- شرکت خارجی می‌تواند دفتر نمایندگی خود را با مالکیت کامل در عمان برای تعامل در فعالیت هایی مانند ۱) ترویج و ارتقاء کسب و کار شرکت مادر ۲) تحقیقات بازار به ثبت برساند. دفتر نمایندگی در عمان نمی تواند فروش مستقیم در عمان داشته باشد.

ثبت شرکت در عمان با مسئولیت محدود
۱- ثبت شرکت در عمان با مسئولیت محدود رایج ترین نهاد کسب و کار برای راه اندازی یک شرکت در کشور عمان است. مانند همیشه، این شرکت یک نهاد حقوقی یا حقیقی است. به طور خاص، یک شرکت شامل صاحبان آن، سهامداران و مدیران و افرادی که آن را اداره می‌کنند.
۲- یک شرکت مسئولیت LCC عمانی با اعضای خارجی باید ۱) حداقل یک مدیر و دو سهامدار ۲) میزان سهم سرمایه حداقل ۳۹۰هزار دلار ۳) دفتر کار محلی را در اختیار داشته باشد.
۳- در ثبت شرکت در عمان باید حداقل ۳۰درصد از سهام متعلق به عمان، ایالات متحده، و یا شهروند شورای همکاری خلیج فارس باشد مگر در مواردی که توسط وزارت صنعت و معدن مجاز شناخته شده باشد.
۴- طبق قانون سرمایه گذاری خارجی (۱۹۹۴) نیاز به یکی از شرایط ذیل ضروری است:
مالکیت ۱۰۰درصدی توسط عمان، اتباع شورای همکاری خلیج فارس و یا آمریکا
مالکیت ۱۰۰درصدی خارجی با تایید وزارت تجارت و صنعت برای فعالیت های که اقتصاد عمان را بهره مند می‌سازد و پرداخت سهم سرمایه ۱.۳ میلیون دلار
مالکیت ۱۰۰درصدی خارجی برای شرکت های که برای قراردادهای دولت عمان کار می‌کنند
حداقل ۳۰درصد مالکیت محلی و پرداخت سهم سرمایه ۳۹۰هزار دلار آمریکا
تاسیس شرکت در منطقه آزاد تجاری

الزامات شرکتهای تجاری ثبت شده در عمان
۱- برای بیشتر فعالیت های تجاری، حق مالکیت خارجی به ۷۰درصد محدود می‌شود و حداقل میزان سرمایه سهمی ۳۹۰هزار دلار آمریكا می‌باشد.
۲- شرکتها ملزم به استخدام ۳۰درصد نیروی کار با ملیت عمانی می‌باشند. بیشتر عمانی ها فاقد صلاحیت و شرایط لازم هستند. در نتیجه تکمیل سهم ۳۰درصدی خود یک چالش محسوب می‌گردد.
۳- یکی از بزرگترین چالشهای راه اندازی کسب و کار در عمان تشریفات زائد دولت و بوروکراسی بی کفایت و فاسد می‌باشد. زمانی که ابهامی در خصوص قوانین عمان به وجود می‌آید باعث افزایش و دامن زدن فساد و تاخیرهای غیر ضروری در اجرای معاملات در این کشور می‌شود.
۴- در حالی که تجارت در این کشور پر سود است اما مسائل تجاری در کشور عمان آهسته و متحمل تشریفات اداری عظیمی است و این برای شرکتهای چند ملیتی خسته کننده و ناامید کننده می‌باشد.
۵- مناقصه های دولت در خرید تدارکات به نفع ۱) عمانی ها ۲) شرکت با سهامداران عمانی با حداقل ۳۰درصد سهام ۳) محصولات با منشاء عمانی
۶- شرکتهای LLC مسئولیت محدود متحمل پرداخت نرخ ۱۲درصد مالیات بر شرکتها در سودهای جهانی  می‌باشند. اما اگر شرکت در مناطق آزاد یا نواحی صنعتی ثبت شده باشد  می‌تواند تا ۵۰سال از معافیت مالیاتی بهره مند گردد.
۷- در هنگام ثبت شرکت در عمان و افتتاح حساب بانکی شرکت، دولت عمان اغلب درخواست  می‌نماید که اسناد توسط سفارت عمان در کشور مبدا مشتری گواهی و تایید گردد. که این هم خود دربرگیرنده هزینه و زمان بر است و پروسه ثبت شرکت را پیچیده  می‌کند؛ نمونه هایی از اسناد شامل ۱)کپی گذرنامه مدیران ۲) گواهی شرکت مادر ۳) وکالتنامه توسط شرکت مادر.

مزایای ثبت شركت در عمان
۱- اتباع كشوری های عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC مجاز به مالكیت ۱۰۰درصدی ثبت شرکت در عمان  می‌باشند.
۲- عمان دارای سه منطقه آزاد تجاری برای ثبت شرکت در عمان و چندین ناحیه صنعتی است كه به شركتهای خارجی ۱) حق مالكیت خارجی ۲) تا ۵۰سال معافیت مالیاتی ۳) حمایت های ویژه زیرساختی ارائه  می‌دهد.
۳- ثبت شرکت در عمان با مسئولیت محدود LLC متحمل پرداخت مالیات تكلیفی ۱) سود سهام ۲) اموال یا ۳) مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
۴- عمان مایل به تکرار موفقیت دبی است و به ادامه آزاد سازی و رشد ۷درصدی برای آینده قابل پیش بینی پرداخته است.
۵- مخارج دولتی نمایانگر ۳۲درصد از کل تولید داخلی این كشور است. اخذ قراردادهای دولتی  می‌تواند فوق العاده پر سود باشد. شرکت های خارجی مجری قراردادهای دولتی  می‌تواند ۱۰۰درصد مالکیت خارجی داشته باشند.

موقعیت مکانی
۱- عمان بین اروپا، خاورمیانه و آسیا  می‌باشد و محلی مناسب و ایده آل برای شرکتهای بازرگانی است در نزدیکی قلب دریای عرب و خلیج عمان واقع شده و به عنوان میانجی بسیار عالی برای کشتی های بین المللی  می‌باشد هزینه در مناطق آزاد عمان ۳۰درصد کمتر از دبی است و باراندازی در عمان  می‌تواند سه ساعت طول سفر دریایی را کاهش دهد.
۲- كشورعمان با اقتصاد های بزرگ مانند عربستان و امارات از طریق راه آهن، جاده، دریا و هوایی از دسترسی تجاری برخوردار است.
۳- هزینه های نیروی کار و هزینه های ثانویه از قبیل دفتر کار کمتر از دبی  می‌باشد. به طور مثال متوسط اجاره دفتر تجاری هر متر مربع دو سوم دبی و هزینه انرژی ۳۰درصد ارزان تر  می‌باشد.

ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان
مناطق آزاد عمان کارآمدترین روش برای دور زدن قانون سختگیرانه سرمایه گذاری خارجی این کشور است. شرکت منطقه آزاد  می‌تواند ۱) مالکیت ۱۰۰درصد خارجی، ۲) فروش مستقیم به بازار عمان ۳) نیاز به حداقل سرمایه ۴) عوارض گمرکی صفر و معافیت مالیاتی تا ۵۰سال و ۵) تنها ۱۰درصد از کارکنان عمانی باشند.
عمان دارای سه منطقه آزاد تجاری (FTZ) از جمله ۱) اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ۲) صحار و ۳) صلاله  می‌باشد.
مزایای ویژه مناطق آزاد شامل:
۱) حق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ۱۰۰درﺻﺪی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ ۲)۵۰سال معافیت مالیات ۳) استخدام حداقل اتباع عمانی (۱۰درصد) ۴) عوارض گمركی صفر
مناطق آزاد عمان (FZ) مناسب برای شرکت های خارجی است که قصد دارند از عمان برای تولیدی منطقه ای یا پایگاه توزیعی استفاده نمایند. مناطق آزاد عمدتاً برای شرکت های واردات و صادراتی است که فقط نیاز به یک دفتر در عمان دارند. عمان همچنین دارای نه (۹) شهرک صنعتی  می‌باشد كه ارائه دهنده برخی از مزایا از جمله ۱) اجاره بها و قیمت انرژی ارزان ۲) معافیت گمركی و ۳) پنج سال معافیت مالیات بر شركتها هستند.

ملاحظات تجاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
۱- فعالیتهای مجاز در مناطق آزاد عبارتند از ۱) واردات مواد اولیه ۲) تولید ۳) پردازش، مونتاژ و بسته بندی ۴) صادرات محصولات نهایی ۵) ذخیره سازی و یا انبار محصولات.
۲- مجوز خدمات، سرمایه گذار را مجاز به انجام خدمات مشخص شده در مجوز در منطقه آزاد  می‌شمارد. خدمات مشاوره ای شامل مدیریت، امور مالی، سرمایه گذاری، مسائل حقوقی، روابط کار، توسعه صنعتی و نیز بازاریابی  می‌باشد.
۳- سایر خدمات شامل پشتیبانی لجستیکی مانند: رستوران داری و فروش مواد غذایی، خدمات کترینگ، آژانس های مسافرتی، فعالیت های فراغتی و اجتماعی، بیمه، حمل و نقل، حسابداری و خدمات ممیزی  می‌باشد.

مزایای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری
۱- شرکت های FZ  می‌تواند حق مالکیت ۱۰۰درصد خارجی داشته باشند.
۲- حداقل سرمایه مورد نیاز برای کسب و کار منطقه آزاد وجود ندارد.
۳- شرکت های منطقه آزاد به مدت ده سال نیاز به پرداخت مالیات بر شرکت ها ندارد.
۴- هیچ عوارض بر کالاهای وارداتی و صادراتی از منطقه آزاد اعمال نمی شود.
۵- شرکت های منطقه آزاد تجاری عمان مجاز به معامله و دادو ستد در عمان بدون نماینده محلی هستند. كه در این صورت مشمول پرداخت ۵ درصد عوارض گمركی  می‌باشند.
۶- هر منطقه آزاد طراحی داخلی محل كار را مطابق با طرح مناسب كارآفرین خارجی نهایی  می‌كند.
ویژگی دفتركار ۱) مبله و بخش های كاری نیمه محصور ۲) شبکه اینترنت با سرعت بالا ۳) تلفن های اختصاصی ۴) ویزای اقامت و کار ۵) پارکینگ

مناطق ویژه
ﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ
۱- تاسیس در سال ۱۹۹۹، اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ حق مالکیت ۱۰۰درصد خارجی و معافیت ۳۰ساله از عملیات مالیاتی را ارائه  می‌دهد. در صورتیكه شركت تعداد زیادی اتباع عمانی در استخدام خود داشته باشد، معافیات مالیاتی  می‌تواند به طور نامحدود تمدید شود.
۲- بر خلاف بقیه كشور عمان، که در آن ۳۰درصد از کارمندان باید اتباع عمان باشند، یک شرکت در اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ تنها باید ۱۰درصد كارگر محلی را در استخدام داشته باشد. شهروندان یمن برای كار در شرکت اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ نیاز به اجازه کار ندارند.
۳- این منطقه در ۴كیلومتری مرز یمن در جنوب غرب عمان واقع شده است و طول آن ۴۵۰هکتار است. مناسب برای: صنایع شامل صنعت نور، خرید و فروش تجاری و خدمات.
صحار
۱- منطقه آزاد صحار هنوز هم در حال توسعه است و بمحض تكمیل ۴۵۰۰هکتار بر روی بندر صحار خواهد بود. این بندرگاه مناسب برای صنایع زیر  می‌باشد:
تولید فولاد، تجارت و تدارکات، نفت و گاز، پتروشیمی، مواد معدنی و مصالح، سرامیک، مواد غذایی، تدارکات غذایی و فرآوری مواد غذایی.
۲- مجوز صادره  می‌تواند ۱) پراونه صنعتی ۲) تولید نور و مونتاژ و ۳) تدارکات باشد.
۳- این منطقه حق مالکیت ۱۰۰درصد خارجی و ۱۰سال معافیت از عملیات مالیاتی ارایه  می‌نماید. اگر شركت تعداد زیادی اتباع عمانی در استخدام خود داشته باشد معافیات مالیاتی  می‌تواند به طور نامحدود تمدید شود.
مقامات منطقه آزاد با روش one stop shop پروسه ثبت شركت راكوتاه و راه اندازی کسب و كار را كمتر از سه هفته میسر ساخته اند، ثبت شرکت در صحار ارزشمند است.
صلاله
۱- صلاله در سال ۲۰۰۵ افتتاح و در حال حاضر در دست ساخت است. بمحض اتمام چهار پروژه توسعه مساحت آن ۱۹ کیلومتر خواهد شد.
۲- این منطقه آزاد در مجاورت پورت هاب صلاله در مسیرهای تجاری اصلی گینه است.
۳-این منطقه آزاد بخصوص برای مواد شیمیایی و پردازش مواد، ساخت و مونتاژ، تدارکات و توزیع مناسب  می‌باشد.
۴-ارائه مجوز برای ۱) تجارت عمومی ۲) معاملات تخصصی محصولات تعریف شده ۳) خدمات ۴) صنعتی

خبری خوش برای متقاضیان ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان
تا پیش از این امکان ثبت تجاری در مناطق آزاد برای ایرانیان وجود نداشت و تنها ثبت شرکت های تولیدی امکان پذیر بود. لذا من بعد امکان ثبت شرکت تجاری در منطقه آزاد نیز امکان پذیر است.
سرمایه ثبتی ۲۰۰۰۰ ریال عمان و اجاره دفتر کار در منطقه آزاد و اخذ اقامت دوساله از امکانات این روش ثبتی  می‌باشد؛ ضمنا در این روش دیگر نیازی به کفیل عمانی نمی باشد و شما مالک صددرصد شرکت در عمان  می‌باشید.
لازم به ذکر است که حتما باید فعالیتی را که به هنگام ثبت شرکت ادعا نموده اید را انجام دهید.

قوانین بازرگانی عمان
- قوانین گمرکی در عمان
واردات کالا به خاك عمان، صرفاً توسط شرکتهایی که در عمان به ثبت رسیده اند امكانپذیر  می‌باشد. همچنین کالاهایی که نیاز به خدمات پس از فروش دارند، بایستی دارای وکیل عمانی برای انجام امور مربوط به ترخیص کالا باشند.
متوسط نرخ تعرفه گمركی واردات به عمان برای كل كالاها ۵/۵ درصد، كالاهای كشاورزی ۴/۷ درصد و كالاهای غیركشاورزی ۶/۱۰ درصد است.
برخی کالاها مانند دام زنده، انواع گوشت به جز گوشت خوک، برنج، گندم، آرد ذرت، میوه تازه و چای از عواض گمرکی معاف هستند.
- ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزی عمان
در ﻋﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ارز وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﺤﺪودیتی ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ارزﻫﺎی ﺧﺎرجی اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
- ﻗﻮاﻧﻴﻦ بانکی در عمان
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎلی ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺎلی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ملی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮلی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﺧﺎرجی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ دارایی ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻋﻮاملی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻋﻤﺎن را ﺿﺮوری  می‌سازﻧﺪ.
- ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎتی در عمان
ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎفتی از ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرجی ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﻜﺎری ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻋﻤﺎن دوازده درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎتی اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ سیﻫﺰار رﻳﺎل ﻋﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرجی اﺳﺖ، سی درﺻﺪ  می‌باﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت محلی دوازده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺎرجی ﻛﻪ دارای ﺷﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ ۵ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.
- ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی (اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی) ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎری و صنعتی را در ﻋﻤـﺎن به تملک خود درآورﻧـﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داخلی و ﺧﺎرجی در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ ﻛﺸـﻮر ﺷـﺮایطی ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. یکی از اﻣﺘﻴﺎزاتی ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرجی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
(منبع: omancf.com)

 

 

 

 

 

 

logo-samandehi

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.

  info@import-export.ir

  +98-915-415-9252