اعتبار اسنادی یا ال سی چیست؟

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. تعهدی مبنی بر اینکه میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین‌المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بدلیل ماهیت معاملات بین‌المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و غیره می‌باشد، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین‌المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای اعتبارات اسنادی
۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت می‌کند
۲- امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا
۳- تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين
۴- اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت می‌گيرد
۵- امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده
۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده

انواع اعتبار اسنادی
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطرنشان کرد که به دليل محدوديتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران می‌باشد و يا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد. در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسيماتی وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير می‌باشد:
۱- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی:
به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی می‌باشد.
۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت (Revocable L/C)
در اين نوع اعتبار، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار می‌تواند بدون اطلاع ذينفع، هرگونه تغيير يا اصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد (بدون اجازه فروشنده). واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نمي شود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد. با کمال تعجب اگر خريدار ايرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه می‌نمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجی به مجوز ندارد.
۳- اعتبار اسنادی غير قابل برگشت (Irrevocable L/C)
در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری می‌کنند. براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین‌الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.
۴- اعتبار اسنادی تاييد شده (Confirmed L/C)
اعتباری است که خريدار ملزم می‌شود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر که مورد نظر فروشنده است، برساند. اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است. هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييدشده از خريداران ايرانی می‌کنند که اين مسئله به دو دليل می‌باشد؛ اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل، ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور، بانک مرکزی خريداران را به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزی در زمان سررسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد.
۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده (Unconfirmed L/C)
اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می‌يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmed ذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی می‌شود.

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال (Tranferable L/C)
به اعتباری گفته می‌شود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب می‌شود.
۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال (Untransferable L/C)
به اعتباری گفته می‌شود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی مي‌باشد.
۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار (يوزانس) (Usance L/C)
اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارايه اسناد از سوی ذينفع، پرداخت نمی شود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت می‌گيرد. در واقع فروشنده به خريدار مهلت می‌دهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام می‌گيرد که کمبود ارز دارند.
۹- اعتبار اسنادی ديداری (At Sight L/C)
اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی، بلافاصله وجه آن را پرداخت می‌کند.
۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت (اتکايی) (Back to Back L/C)
اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش می‌يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که می‌تواند کالا را تهيه و ارسال کند، از طرف ذينفع اول گشايش می‌يابد.
۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز (Red Clause L/C)
در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.
علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت می‌کند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.
۱۲- اعتبار اسنادی گردان (Revolving L/C)
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می‌يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد، اعتبار موجود خود به خود تجديد می‌شود.

 

 

 

 

logo-samandehi

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.

  info@import-export.ir

  +98-915-415-9252